We currently cannot access the server EUWest.
Choose another server if you can't connect to the game.

LastKinq

Characters0
Skins68 (2945th)
Fame0
Exp0
Rank
74
Account fame384
GuildGarden
Guild RankMember
Created~5 years and 322 days ago
Last seenhidden
˜”*°✩ ͕͗L͕͕͗͗a͕͕͗͗s͕͕͗͗t͕͕͗͗K͕͕͗͗i͕͕͗͗n͕͕͗͗q͕͗ ✩°*”˜
RM_6aMoPnKJH6
r̴̛̛̖̤̹̄͛̎͗̒̓́̾̅̿̎̐̐̊̓̈͛̓͋͋̈̉͊̒̎̾́̀̏͛̽̀̔̋̈́̓͑͂̊͋̓́̅̾̍̿͑́̿̀͆̂̈͊̂̒̊͆͊̌́͒̔̅̈́́̈́̆̈́͛͒̔̾̄̈́̍̆̑͌̄̐͐̎̚̚̕̚̕͘̚͝͝͠͝͝͝͠͝

We have found 1,782 graves in the graveyard of LastKinq in RotMG. This graveyard is up-to-date.

Found 1782 matching graves.

Maxed stats: 012345678

Base fame: 0201504008002000

Died onClassLBFTFExpEquipmentStatsKilled by
2019-05-03T18:08:24ZArcher202207333440209998/8EH King Bee
2019-02-24T11:37:46ZPriest20959137915348428/8LH Colossus Rock 11
2018-12-24T11:11:53ZWizard204388791683832298/8Hot Lava
2018-08-04T08:28:30ZHuntress201259175021261008/8shtrs Ice Adept
2018-07-20T18:40:48ZWarrior202433251186390/8Woodland Mini Megamoth
2018-07-20T17:10:19ZWarrior61113700/8Lair Vampire King
2018-07-20T13:55:25ZWarrior4227040/8NM Black Dragon Minion
2018-07-20T13:48:44ZWarrior3003980/8Tear Frost
2018-07-20T13:46:15ZWarrior74423720/8Woodland Mini Megamoth
2018-07-16T16:46:36ZWarrior3112760/8Djinn
2018-07-12T16:46:30ZPaladin202308348642233938/8pD Boss
2018-07-08T13:54:36ZWarrior203758258100/8Water Mine
2018-07-08T13:35:50ZWarrior83327640/8Medusa
2018-07-08T13:29:01ZWarrior73319340/8Ent God
2018-07-08T12:26:11ZWarrior95533470/8EH Blue Guardian Bee
2018-07-08T09:56:29ZWarrior95534750/8Hellhound
2018-07-08T09:38:31ZWarrior202240317040878618/8LH Champion of Oryx
2018-07-07T18:34:35ZPriest204116607478405198/8LH Grotto Rat
2018-06-27T15:49:53ZWarrior2055317473106692248/8LH Tormented Golem
2018-06-20T15:16:12ZPaladin106649160/8Hermit Minion
2018-06-17T12:53:50ZPaladin204046484155145/8Tomb Support
2018-06-09T13:07:15ZPaladin20105188547690/8Son of Arachna
2018-06-09T11:26:03ZPaladin94435500/8Lizard God
2018-06-09T11:18:49ZPaladin171414129750/8Medusa
2018-06-09T09:18:38ZPaladin117757110/8White Demon
2018-06-09T09:11:02ZPaladin51111920/8Septavius the Ghost God
2018-06-09T09:08:28ZPaladin100430/8shtrs Fire Mage
2018-06-08T19:08:51ZPaladin14131392500/8EH Red Guardian Bee
2018-06-08T18:53:23ZPaladin4005090/8Undead Hobbit Mage
2018-06-08T18:47:49ZPaladin200690/8Lair Blue Spectre
2018-06-08T18:45:48ZPaladin2001960/8Mini Bot
2018-06-08T18:43:03ZPaladin139973580/8Giant Squid
2018-06-08T18:32:49ZPaladin61113580/8Vampire Bat
2018-06-03T15:09:44ZPaladin202763301603400/8Ghost God
2018-06-02T19:07:03ZPaladin204546575154177/8Demon of the Abyss
2018-06-01T17:37:36ZTrickster3002640/8Minotaur
2018-06-01T17:35:37ZTrickster100450/8Hobbit Mage
2018-06-01T13:21:12ZSorcerer202353161066190/8Beholder
2018-05-31T19:14:08ZTrickster74422780/8Lair Mummy King
2018-05-31T19:05:42ZTrickster3113590/8Deadwater Docks Brawler
2018-05-31T18:57:37ZArcher204616405304171/8Jade Statue
2018-05-31T13:04:00ZArcher171616133570/8White Planet
2018-05-31T12:37:31ZArcher203455732979720/8pD Painling
2018-05-30T15:26:53ZArcher202723441647290/8lod Ivory Wyvern
2018-05-30T13:51:22ZArcher2001700/8Lair Grey Spectre
2018-05-30T13:47:57ZPriest203455251380/8Abomination of Oryx
2018-05-30T13:26:11ZArcher20159274703030/8Oryx Eye Warrior
2018-05-29T13:01:24ZArcher202372731143190/8Vintner of Oryx
2018-05-27T10:47:47ZArcher20150212666340/8Medusa
2018-05-27T09:26:25ZArcher83326760/8Demon of the Abyss
2018-05-27T09:22:20ZArcher191919169210/8Deadwater Docks Sailor
2018-05-26T20:25:57ZArcher20193305834460/8pD Tongue
2018-05-26T15:54:23ZArcher204706135481600/8LH Colossus Rock 9
2018-05-26T10:46:21ZArcher181919154480/8Slime God
2018-05-24T20:20:24ZArcher20150236683580/8Oryx Eye Warrior
2018-05-23T21:02:30ZArcher20140211661540/8Ent God
2018-05-23T20:29:34ZArcher95535690/8Oryx Knight
2018-05-23T20:22:58ZArcher2001550/8Enforcer Bot 3000
2018-05-16T16:39:52ZArcher201035174716770618/8Murderous Megamoth
2018-05-14T21:32:18ZHuntress202503409046133847/8Tomb Defender
2018-05-12T11:17:55ZHuntress3114150/8Big Yeti
2018-05-12T10:47:59ZHuntress20213238966280/8Lava
2018-05-12T10:25:28ZHuntress151313101540/8Lost Soul
2018-05-11T22:44:22ZHuntress94437200/8Lair Mummy King
2018-05-11T22:29:26ZHuntress171717135940/8shtrs Stone Mage
2018-05-11T22:07:15ZHuntress116653690/8Lair Little Brown Slime
2018-05-11T22:00:03ZHuntress3003170/8Cube Overseer
2018-05-11T21:17:00ZPaladin20755108411181911/8Daichi the Fallen
2018-05-11T18:25:38ZPaladin205677372110/8Beholder
2018-05-10T19:30:01ZHuntress202893681999830/8Tomb Attacker
2018-05-10T18:09:58ZHuntress2001270/8Mini Larva
2018-05-10T14:38:19ZPaladin202533881374860/8Medusa
2018-05-09T21:37:59ZHuntress202523191432770/8Cube Overseer
2018-05-09T19:20:35ZHuntress129971980/8shtrs Ice Adept
2018-05-09T19:06:15ZHuntress181818149590/8Skull Shrine
2018-05-09T16:41:39ZHuntress202493241475090/8Abomination of Oryx
2018-05-08T19:43:35ZHuntress73324340/8Cube Blaster
2018-05-07T18:41:19ZNecromancer13101082150/8Medusa
2018-05-07T18:31:33ZNecromancer3003640/8Ghost God
2018-05-07T18:29:07ZNecromancer2001670/8Brute Warrior of the Abyss
2018-05-07T18:26:57ZNecromancer3004000/8Lair Mummy King
2018-05-07T18:23:44ZNecromancer63312810/8Rampage Cyborg
2018-05-07T16:42:25ZNecromancer2001870/8Demon Mage of the Abyss
2018-05-06T14:20:05ZPaladin203113622397880/8Ent God
2018-05-04T13:35:40ZHuntress202624581480690/8Mini Larva
2018-05-01T13:41:32ZNecromancer20133216619920/8Crawling Green Spider
2018-05-01T12:39:22ZNecromancer181919153800/8Imp of the Abyss
2018-05-01T09:23:11ZKnight203040225030/8Daichi the Fallen
2018-04-30T20:59:43ZKnight100450/8Medusa
2018-04-30T15:59:21ZNecromancer139976090/8Lair Big Brown Slime
2018-04-29T23:33:46ZAssassin202041198750/8Lava
2018-04-29T23:28:29ZTrickster3002750/8Djinn
2018-04-29T23:26:53ZKnight202205551003450/8Medusa
2018-04-29T22:31:46ZKnight202266881161710/8Lava
2018-04-29T15:41:18ZPaladin202630207860/8Mini Larva
2018-04-29T14:31:03ZNecromancer20151192684210/8Grand Sphinx
2018-04-27T16:35:28ZPaladin139974920/8Oryx Eye Warrior
2018-04-24T16:25:59ZNinja20180268776030/8Abomination of Oryx
2018-04-22T09:18:05ZNecromancer2001440/8Slime God
2018-04-22T09:13:41ZNinja105549040/8Oryx Eye Warrior