SgtToasty

Characters0
Skins245 (563rd)
Exaltations180 (2660th)
Fame0
Rank
75
Account fame7674 (26825th)
Created~10 years and 315 days ago
Last seenhidden
r̴̛̛̖̤̹̄͛̎͗̒̓́̾̅̿̎̐̐̊̓̈͛̓͋͋̈̉͊̒̎̾́̀̏͛̽̀̔̋̈́̓͑͂̊͋̓́̅̾̍̿͑́̿̀͆̂̈͊̂̒̊͆͊̌́͒̔̅̈́́̈́̆̈́͛͒̔̾̄̈́̍̆̑͌̄̐͐̎̚̚̕̚̕͘̚͝͝͠͝͝͝͠͝
ͬͤ ͬͬͤ ͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤ ͤͬͦͬͬͤ ͬͤͬͦͬͬͤ ͬͬͤͬͦͬͬͤ ͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͤͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͬͤͬͦͬͬͤ

We have found 448 graves in the graveyard of SgtToasty in RotMG. This graveyard is up-to-date.

Found 448 matching graves.

Maxed stats: 012345678

Base fame: 0205001500500015000

Died onClassLBFTFExpEquipmentStatsKilled by
2022-04-13T20:36:37ZPriest2050041262799863168/8Shatters Bridge Center Anchor
2021-04-27T18:44:59ZSummoner203062816257313068/8O3C Boss
2021-04-10T21:19:17ZSummoner202502602246117108/8O3 Oryx Portal
2021-03-21T11:46:38ZPriest202274598441552428/8Oryx the Mad God 3
2021-03-06T18:19:20ZNecromancer20534114313102893648/8O3C Portal Defensive
2021-02-27T20:28:13ZNecromancer201300432822152378/8Oryx the Mad God 3
2021-02-27T12:32:28ZNecromancer201914047553378872888/8O3 Oryx Portal
2021-01-15T16:50:03ZMystic20572713205110616148/8Oryx the Mad God 3
2021-01-10T13:36:37ZNecromancer201062389917627618/8Oryx the Mad God 3
2021-01-09T23:35:23ZMystic201944556934956648/8Oryx the Mad God 3
2021-01-09T14:40:51ZMystic202799710952057108/8Archi Split
2021-01-07T18:17:29ZWizard2046201168388477548/8O3C Portal Defensive
2021-01-02T01:34:48ZWizard201428423824792058/8Oryx the Mad God 3
2021-01-01T19:57:37ZWizard20809620429158000078/8Oryx the Mad God 3
2020-12-06T15:47:34ZWizard2046725725832788/8Oryx the Mad God 3
2020-11-15T12:16:14ZWizard20787613384153603388/8O3 Oryx Portal
2020-10-25T20:38:20ZWizard20878916691171850258/8Treasurer Gemsbok
2020-10-24T15:39:41ZWizard20847012704165486598/8Oryx the Mad God 3
2020-10-23T20:27:00ZWizard20652510437126587368/8Oryx the Mad God 3
2020-10-22T17:26:46ZWizard2073595411031518/8Oryx the Mad God 3
2020-10-21T19:13:14ZWizard203975144467788/8Oryx the Mad God 3
2020-10-21T15:49:11ZRogue201424156624675338/8Oryx the Mad God 3
2020-10-03T19:31:54ZRogue204294743181955258/8O3 Oryx Portal
2020-09-11T22:18:39ZPriest2061259258118578598/8Oryx the Mad God 3
2020-09-02T15:26:09ZMystic201303191822135358/8O3 Oryx Portal
2020-08-30T14:54:24ZPaladin20934132014751958/8Oryx the Mad God 3
2020-07-31T23:22:35ZMystic202218296940432018/8O3 HMeteor
2020-07-26T14:36:18ZKnight203589621067851578/8LH Champion of Oryx
2020-05-03T18:58:57ZTrickster20929147214654658/8Oryx the Mad God 2
2020-05-02T22:51:03ZWarrior139973540/8Lair Vampire
2020-04-26T21:50:07ZAssassin20796416823155348578/8shtrs Ice Portal
2020-03-28T01:54:58ZWizard4117710/8Violent Spirit
2020-03-22T00:25:44ZPriest20594411702114948508/8LH Marble Defender
2020-03-08T12:38:43ZNecromancer201745257630972992/8GC Boss
2019-04-13T21:19:59ZKnight95533290/8Slime God
2019-04-13T21:12:51ZKnight106643400/8Arena Risen Brawler
2018-11-20T19:59:41ZWizard100100/8Medusa
2018-11-11T18:14:37ZKnight202977561855619628/8Lava
2018-11-04T11:20:08ZHuntress204622953188514868/8Lava
2018-10-29T16:27:26ZWizard20753614592146804298/8Lava
2018-10-26T03:59:20ZPaladin20789312317153945438/8Lava
2018-10-22T01:34:52ZArcher2031971346560026158/8LH Void Entity
2018-09-05T15:26:06ZWizard203304571762150448/8Lava
2018-08-21T20:07:54ZHuntress2050001181496068328/8Lava
2018-07-27T01:38:12ZWizard20148336693740/8shtrs Defense System
2018-06-22T19:03:01ZNinja202252828841121588/8Lava
2018-06-06T19:03:56ZWizard201431218024705594/8shtrs Stone Paladin
2018-05-04T15:25:29ZWarrior20776618043151399858/8Lava
2018-03-25T01:27:27ZWizard203735553545360/8Greater Pit Viper
2018-01-26T23:41:48ZWizard100260/8Medusa
2018-01-26T23:40:02ZWizard202256191136840/8Flying Brain
2018-01-26T11:50:20ZWizard192020177030/8Abomination of Oryx
2017-12-24T10:27:14ZWizard203001685356091778/8Boulder
2017-12-03T12:30:54ZWizard105544750/8Lair Medium Black Slime
2017-11-11T18:28:10ZAssassin202080395837672508/8Water Mine
2017-10-21T18:45:29ZWizard203920640874481878/8LH Red Cultist
2017-10-19T19:13:14ZPaladin161313120380/8Oryx Pet
2017-10-18T19:23:40ZPaladin203644492368959368/8shtrs Stone Mage
2017-09-24T13:42:39ZWizard201329238622651358/8Daichi the Fallen
2017-09-15T21:07:07ZSorcerer201593223527929883/8LH Golem of Anger
2017-09-10T12:49:41ZSorcerer3003530/8Medusa
2017-09-10T12:46:35ZSorcerer3114150/8Arena Headless Horseman
2017-09-10T12:22:58ZTrickster100410/8Medusa
2017-08-31T04:22:18ZWarrior205878017811783/8LH Golem of Anger
2017-08-23T18:11:22ZHuntress20916153214402854/8LH Crusade Soldier
2017-08-20T14:26:00ZWizard201289269321863448/8Tomb Support
2017-08-09T19:11:22ZSorcerer206659959383578/8EH King Bee
2017-08-08T21:12:05ZPriest203104902678043/8LH Oryx Armorbearer
2017-08-06T20:59:22ZPaladin203474383373256/8LH Commander of the Crusade
2017-08-06T17:11:34ZHuntress205888527847477/8LH Lost Sentry
2017-08-04T20:59:47ZWizard3004220/8Ent God
2017-08-04T20:58:39ZWizard3003150/8Medusa
2017-08-04T20:49:37ZWizard61115800/8Beholder
2017-08-04T15:42:10ZPriest3002500/8Steel Bot
2017-08-04T15:35:59ZPriest2001300/8Medusa
2017-08-04T15:30:53ZPriest51111730/8Djinn
2017-08-04T15:19:39ZPriest100330/8Medusa
2017-08-03T21:22:01ZWizard205077876227121/8LH Golem of Anger
2017-08-02T20:17:01ZTrickster95532850/8Greater Pit Viper
2017-05-29T13:54:24ZTrickster202313181115791/8DS Goblin Peon
2017-05-12T19:12:04ZKnight202256191158330/8lava
2017-05-07T00:15:58ZTrickster200830/8Ghost God
2017-05-07T00:13:08ZHuntress10020/8shtrs Defense System
2017-05-04T23:11:30ZArcher2048171128292418238/8NM Red Dragon God Hardmode
2017-04-22T10:16:48ZWarrior20118181602903/8shtrs Ice Adept
2017-04-21T16:57:48ZWarrior82226860/8Paper Bot
2017-04-14T23:49:39ZKnight202266201184890/8lava
2017-04-14T23:17:16ZKnight202266201168400/8lava
2017-03-29T20:15:14ZWizard72221640/8Medusa
2017-02-24T18:06:47ZKnight204364308542/8Stone Mage
2017-02-19T19:55:57ZKnight20192363877390/8Slime God
2017-02-04T12:45:16ZHuntress203495953091206/8Fire Mage
2017-01-26T19:33:57ZWizard203266052831853/8Goblin Brute
2017-01-21T15:43:30ZKnight204696775451544/8Oryx the Mad God
2016-12-27T20:47:46ZHuntress201695360729978918/8Glacius
2016-12-24T20:52:28ZTrickster202952238030/8Ice Portal
2016-12-19T16:03:32ZPaladin204506075079658/8Red Demon
2016-10-14T22:00:07ZWarrior2059102371962/8Stone Mage
2016-10-10T20:08:59ZNecromancer203642687468921118/8Slime God
2016-10-04T17:06:44ZKnight202206531036180/8lava