Some in-game data RealmEye based its statistics on are not available.
This includes most character stats and exaltations.
Services based on such data are not updated.

SgtToasty

Characters12
Skins239 (94th)
Exaltations161 (283rd)
Fame222966 (215th)
Exp441007960 (216th)
Rank
85
Account fame15125 (18176th)
GuildDirkheads
Guild RankMember
Created~7 years and 312 days ago
Last seenhidden
r̴̛̛̖̤̹̄͛̎͗̒̓́̾̅̿̎̐̐̊̓̈͛̓͋͋̈̉͊̒̎̾́̀̏͛̽̀̔̋̈́̓͑͂̊͋̓́̅̾̍̿͑́̿̀͆̂̈͊̂̒̊͆͊̌́͒̔̅̈́́̈́̆̈́͛͒̔̾̄̈́̍̆̑͌̄̐͐̎̚̚̕̚̕͘̚͝͝͠͝͝͝͠͝
ͬͤ ͬͬͤ ͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤ ͤͬͦͬͬͤ ͬͤͬͦͬͬͤ ͬͬͤͬͦͬͬͤ ͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͤͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͦͬͬͤͬͦͬͬͤ ͬͬͤͬͦͬͬͤ

We have found 446 graves in the graveyard of SgtToasty in RotMG. This graveyard is up-to-date.

Found 446 matching graves.

Maxed stats: 012345678

Base fame: 0201504008002000

Died onClassLBFTFExpEquipmentStatsKilled by
2021-04-10T21:19:17ZSummoner202502602246117108/8O3 Oryx Portal
2021-03-21T11:46:38ZPriest202274598441552428/8Oryx the Mad God 3
2021-03-06T18:19:20ZNecromancer20534114313102893648/8O3C Portal Defensive
2021-02-27T20:28:13ZNecromancer201300432822152378/8Oryx the Mad God 3
2021-02-27T12:32:28ZNecromancer201914047553378872888/8O3 Oryx Portal
2021-01-15T16:50:03ZMystic20572713205110616148/8Oryx the Mad God 3
2021-01-10T13:36:37ZNecromancer201062389917627618/8Oryx the Mad God 3
2021-01-09T23:35:23ZMystic201944556934956648/8Oryx the Mad God 3
2021-01-09T14:40:51ZMystic202799710952057108/8Archi Split
2021-01-07T18:17:29ZWizard2046201168388477548/8O3C Portal Defensive
2021-01-02T01:34:48ZWizard201428423824792058/8Oryx the Mad God 3
2021-01-01T19:57:37ZWizard20809620429158000078/8Oryx the Mad God 3
2020-12-06T15:47:34ZWizard2046725725832788/8Oryx the Mad God 3
2020-11-15T12:16:14ZWizard20787613384153603388/8O3 Oryx Portal
2020-10-25T20:38:20ZWizard20878916691171850258/8Treasurer Gemsbok
2020-10-24T15:39:41ZWizard20847012704165486598/8Oryx the Mad God 3
2020-10-23T20:27:00ZWizard20652510437126587368/8Oryx the Mad God 3
2020-10-22T17:26:46ZWizard2073595411031518/8Oryx the Mad God 3
2020-10-21T19:13:14ZWizard203975144467788/8Oryx the Mad God 3
2020-10-21T15:49:11ZRogue201424156624675338/8Oryx the Mad God 3
2020-10-03T19:31:54ZRogue204294743181955258/8O3 Oryx Portal
2020-09-11T22:18:39ZPriest2061259258118578598/8Oryx the Mad God 3
2020-09-02T15:26:09ZMystic201303191822135358/8O3 Oryx Portal
2020-08-30T14:54:24ZPaladin20934132014751958/8Oryx the Mad God 3
2020-07-31T23:22:35ZMystic202218296940432018/8O3 HMeteor
2020-07-26T14:36:18ZKnight203589621067851578/8LH Champion of Oryx
2020-05-03T18:58:57ZTrickster20929147214654658/8Oryx the Mad God 2
2020-05-02T22:51:03ZWarrior139973540/8Lair Vampire
2020-04-26T21:50:07ZAssassin20796416823155348578/8shtrs Ice Portal
2020-03-28T01:54:58ZWizard4117710/8Violent Spirit
2020-03-22T00:25:44ZPriest20594411702114948508/8LH Marble Defender
2020-03-08T12:38:43ZNecromancer201745257630972992/8GC Boss
2019-04-13T21:19:59ZKnight95533290/8Slime God
2019-04-13T21:12:51ZKnight106643400/8Arena Risen Brawler
2018-11-20T19:59:41ZWizard100100/8Medusa
2018-11-11T18:14:37ZKnight202977561855619628/8Lava
2018-11-04T11:20:08ZHuntress204622953188514868/8Lava
2018-10-29T16:27:26ZWizard20753614592146804298/8Lava
2018-10-26T03:59:20ZPaladin20789312317153945438/8Lava
2018-10-22T01:34:52ZArcher2031971346560026158/8LH Void Entity
2018-09-05T15:26:06ZWizard203304571762150448/8Lava
2018-08-21T20:07:54ZHuntress2050001181496068328/8Lava
2018-07-27T01:38:12ZWizard20148336693740/8shtrs Defense System
2018-06-22T19:03:01ZNinja202252828841121588/8Lava
2018-06-06T19:03:56ZWizard201431218024705594/8shtrs Stone Paladin
2018-05-04T15:25:29ZWarrior20776618043151399858/8Lava
2018-03-25T01:27:27ZWizard203735553545360/8Greater Pit Viper
2018-01-26T23:41:48ZWizard100260/8Medusa
2018-01-26T23:40:02ZWizard202256191136840/8Flying Brain
2018-01-26T11:50:20ZWizard192020177030/8Abomination of Oryx
2017-12-24T10:27:14ZWizard203001685356091778/8Boulder
2017-12-03T12:30:54ZWizard105544750/8Lair Medium Black Slime
2017-11-11T18:28:10ZAssassin202080395837672508/8Water Mine
2017-10-21T18:45:29ZWizard203920640874481878/8LH Red Cultist
2017-10-19T19:13:14ZPaladin161313120380/8Oryx Pet
2017-10-18T19:23:40ZPaladin203644492368959368/8shtrs Stone Mage
2017-09-24T13:42:39ZWizard201329238622651358/8Daichi the Fallen
2017-09-15T21:07:07ZSorcerer201593223527929883/8LH Golem of Anger
2017-09-10T12:49:41ZSorcerer3003530/8Medusa
2017-09-10T12:46:35ZSorcerer3114150/8Arena Headless Horseman
2017-09-10T12:22:58ZTrickster100410/8Medusa
2017-08-31T04:22:18ZWarrior205878017811783/8LH Golem of Anger
2017-08-23T18:11:22ZHuntress20916153214402854/8LH Crusade Soldier
2017-08-20T14:26:00ZWizard201289269321863448/8Tomb Support
2017-08-09T19:11:22ZSorcerer206659959383578/8EH King Bee
2017-08-08T21:12:05ZPriest203104902678043/8LH Oryx Armorbearer
2017-08-06T20:59:22ZPaladin203474383373256/8LH Commander of the Crusade
2017-08-06T17:11:34ZHuntress205888527847477/8LH Lost Sentry
2017-08-04T20:59:47ZWizard3004220/8Ent God
2017-08-04T20:58:39ZWizard3003150/8Medusa
2017-08-04T20:49:37ZWizard61115800/8Beholder
2017-08-04T15:42:10ZPriest3002500/8Steel Bot
2017-08-04T15:35:59ZPriest2001300/8Medusa
2017-08-04T15:30:53ZPriest51111730/8Djinn
2017-08-04T15:19:39ZPriest100330/8Medusa
2017-08-03T21:22:01ZWizard205077876227121/8LH Golem of Anger
2017-08-02T20:17:01ZTrickster95532850/8Greater Pit Viper
2017-05-29T13:54:24ZTrickster202313181115791/8DS Goblin Peon
2017-05-12T19:12:04ZKnight202256191158330/8lava
2017-05-07T00:15:58ZTrickster200830/8Ghost God
2017-05-07T00:13:08ZHuntress10020/8shtrs Defense System
2017-05-04T23:11:30ZArcher2048171128292418238/8NM Red Dragon God Hardmode
2017-04-22T10:16:48ZWarrior20118181602903/8shtrs Ice Adept
2017-04-21T16:57:48ZWarrior82226860/8Paper Bot
2017-04-14T23:49:39ZKnight202266201184890/8lava
2017-04-14T23:17:16ZKnight202266201168400/8lava
2017-03-29T20:15:14ZWizard72221640/8Medusa
2017-02-24T18:06:47ZKnight204364308542/8Stone Mage
2017-02-19T19:55:57ZKnight20192363877390/8Slime God
2017-02-04T12:45:16ZHuntress203495953091206/8Fire Mage
2017-01-26T19:33:57ZWizard203266052831853/8Goblin Brute
2017-01-21T15:43:30ZKnight204696775451544/8Oryx the Mad God
2016-12-27T20:47:46ZHuntress201695360729978918/8Glacius
2016-12-24T20:52:28ZTrickster202952238030/8Ice Portal
2016-12-19T16:03:32ZPaladin204506075079658/8Red Demon
2016-10-14T22:00:07ZWarrior2059102371962/8Stone Mage
2016-10-10T20:08:59ZNecromancer203642687468921118/8Slime God
2016-10-04T17:06:44ZKnight202206531036180/8lava
2016-10-03T20:26:45ZKnight203184402606142/8Stone Mage
2016-09-25T13:01:41ZKnight202583571436704/8Fire Portal