eternal atake

Members45
Characters240
Fame404355 (86th)
Exp726938980 (91st)
Most active onUSSouth (18th)
Pm Iovely or Aidangage to join
Reqs Are 3k Alive Fame.
ǝʞɐʇɐ lɐuɹǝʇǝ ɹoɟ ƃuᴉɥsᴉʍ ʎɐpʎɹǝʌǝ sᴉ ǝʞɐʇsᴉɯ ʇsǝʇɐǝɹƃ ʎɯ

Current members of the guild eternal atake in RotMG.

NameGuild RankFameExpRCLast seenSrv.AF/CAE/C
Founder30330559182647515hidden20223727884
Founder1220221868962718hidden15252733620
Leader1571428147172638hidden19643518396
Leader49419472478751hidden49419472478
Officer2198940694319568hidden27485086789
Officer37126603343752hidden18563301671
Member2675451046945756hidden44598507824
Member2612548945908759hidden29025438434
Member24911453098506211hidden22644119077
Member22062387134117415hidden14702580894
Member1486428186752754hidden37167046688
Member1270722948737696hidden21173824789
Member1227623329592383hidden40927776530
Member11220187540476210hidden11221875404
Member10938189209437110hidden10931892094
Member9381179418845322019-07-16 02:01:05USS46908970942
Member89691440881659152019-07-17 02:26:19USS597960587
Member840015980496692hidden42007990248
Member678812296662655hidden13572459332
Member669510966873596hidden11151827812
Member609610566666564hidden15242641666
Member47557882675674hidden11881970668
Member42606063723627hidden608866246
Member32315642425432hidden16152821212
Member31644713289754hidden7911178322
Member25134205209542hidden12562102604
Member222631807357542019-07-16 15:59:59EUW556795183
Member11741405622677hidden167200803
Member112718435664212019-07-07 21:16:21EUS11271843566
Member00460hiddenN/AN/A
Member0050hiddenN/AN/A
Member00600hiddenN/AN/A
Initiate2494346635199518hidden31175829399
Initiate15040251587676412hidden12532096563
PrivateInitiate
Initiate759813916165754hidden18993479041
Initiate689512050148487hidden9851721449
Initiate6462125145691712019-07-16 14:14:22USMW2646212514569
Initiate570297625005142019-07-17 00:39:48USS14252440625
Initiate39086483752547hidden558926250
Initiate26584869785592hidden13292434892
Initiate175226897194642019-07-16 12:04:08USE2438672429
Initiate12662122154391hidden12662122154
Initiate591384680705hidden11876936
Initiate363316112412019-07-11 04:50:21USS363316112