Squalo

Characters17
Skins121 (1634th)
Exaltations127
Fame311608 (185th)
Exp622549807 (185th)
Rank
85
Account fame25263 (14490th)
GuildTrigger
Guild RankFounder
Created~10 years and 200 days ago
Last seenhidden
XXXX
̸͕͍͐̄ ̶̗̒̐͋͗͋ ̷̪͇̑ ̶͓̠̥͐̈́̎ ̸͓̔̎̂́ ̵̖̔̔͘ ̷̝̖͆̓̽̇ ̵̧̢̳̀͊ ̴̢̱̇̈́ ̷̲̼̩͗̕̕ ̵̩͎̌ ̵̭̙͓̤͌̋ ̴̣̈͝͝ ̷̻̭̈́̌̅ ̸̭̀͑̏̽͊ ̴
.̷̙̗̗̠̂͛̾̏,̶̰͚͕͇͑͠͝;̶̨͖̈́̈̉͠/̵̢̱̜͙̄͑̽̚'̴̬̱̭͓̌͝;̷̨̥̙͙̮̍̅̄͛̅,̶͉̙́͆̔/̶̛̜̭̣͖͐͋̕͝,̷̼͌̇̌̂͝[̸̞̰͕̓/̶̨͈̤͙̈́̎͆̾̊
ClassLCQCFameExpPl.EquipmentStats
Huntress20N/A1513430229729271?/8
Sorcerer20N/A1504930059899384?/8
Mystic20N/A1506630093519443?/8
Knight20N/A15052300651101009?/8
Summoner20N/A1501229984832497?/8
Rogue20N/A1500429968547278?/8
Assassin20N/A1504330047820291?/8
Archer20N/A1500429968909480?/8
Warrior20N/A60874121708415146?/8
Samurai20N/A1504430048048441?/8
Necromancer20N/A1500129962043557?/8
Bard20N/A1504630051978337?/8
Wizard20N/A15217303952601267?/8
Trickster20N/A1500129962205451?/8
Priest20N/A1502630012174545?/8
Paladin20N/A2496049881139525?/8
Ninja20N/A1507530110180434?/8